Tin tức

Thử Chức Năng Hệ Cửa Phẳng

Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh Tiến hành thử chức năng hệ thống thủy lực sau khi chế tạo

- Thử chức năng trạm nguồn thủy lực

- Thử chức năng chống rơi cụm van

- Thử chức năng đồng tốc của hệ thống

- Thử áp suất hệ thống.....
 

Bài viết liên quan