CỐNG CÁI LỚN

CỐNG CÁI LỚN

CỐNG CÁI LỚN

11/25/2022 15:20:40 / Đăng bởi Thủy lực Yến Linh / (0) Bình luận

Cống Cái Lớn xâ y dựng cách cầu Cái Lớn 2,1 km về hướng sông Hậu. Cống này có 11 cửa van, trong đó có 8 cửa van có khẩu độ 40 m x 9 m, mỗi cửa van nặng 203 tấn; 2 cửa van khẩu độ 40 m x7,5 m, nặng 188 tấn và 1 cửa van khẩu độ 40 m x 6,0 m, nặng 155 tấn.

Công trình có ý nghĩa kiểm soát nguồn nước (mặn, lợ, ngọt), tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái (ngọt, mặn-lợ, ngọt-lợ luân phiên) cho vùng hưởng lợi với diện tích tự nhiên hơn 384 ngàn ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp, thủy sản là hơn 346 ngàn ha.