Dự án thủy lợi

Máy Nâng Đò Điểm

Công trình Cống ngăn mặn Đò Điểm được Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh cung cấp thiết bị năm 2009

Thiết bị thủy lực nhập khẩu EU/G7

- Động cơ 15KW - 1460 v/p: ITALY

- Bơm Piston 60 Lít/Phút : Parker - USA

- Hệ thống Van điều khiển, Van an toàn... : Parker - USA

- Phụ kiện, đường ống : ITALY

Các dự án khác