Dự án thủy lợi

Cần Chông–Cống Thủ Phí–Cống Phó Sinh

Ngày 06/05/2017 Hệ thống thủy lực nâng hạ cửa van Công trình Thủy Lợi Cống Cần Chông – Cống Thủ Phí – Cống Phó Sinh đã được vận chuyển và ban giao cho Chủ đầu tư

 

Hệ thống thủy lực Cống Cần Chông

Xi lanh thủy lực: 200/125x10570mm-MT4+MP5

Xi lanh thủy lực chốt: 80/50-200mm-MP5

Trạm Nguồn Thủy lực có các thông số kỹ thuật sau:

Thùng dầu: 800L. Được chế tạo bằng thép không rỉ

Bơm thủy lực: 16cc

Động cơ điện: 7.5 kW

Hệ Thống van điều khiển, phụ kiện đồng bộ

 

Hệ thống thủy lực Cống Phó Sinh 

Xi lanh thủy lực: 180/110-8200mm-MT4+MP5

Xi lanh thủy lực chốt: 180/110-8200mm-MT4+MP5

Trạm Nguồn Thủy lực có các thông số kỹ thuật sau:

Thùng dầu: 800L . Được chế tạo bằng thép không rỉ

Bơm thủy lực: 16cc

Động cơ điện: 7.5 kW

Hệ Thống van điều khiển, phụ kiện đồng bộ

 

Hệ thống thủy lực Cống Thủ Phí

Xi lanh thủy lực: 180/125-8200mm-MT4+MP5

Xi lanh thủy lực chốt: 100/70-600mm-MP5

Trạm Nguồn Thủy lực có các thông số kỹ thuật sau:

- Thùng dầu: 800 L. Được chế tạo bằng thép không rỉ

- Bơm thủy lực: 16cc

- Động cơ điện: 7.5 kw

- Hệ Thống van điều khiển, phụ kiện đồng bộ

Các dự án khác