Dự án thủy lợi

Cống Xẻo Rô

Cống Xẻo Rô thuộc hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé là công trình đầu tiên ở ĐBSCL đã tích hợp bố trí kết cấu công trình vừa kiểm soát nguồn nước vừa đảm bảo yêu cầu thông thuyền khi cần thiết 

cống Xẻo Rô được xây dựng cách cống Cái Lớn 3 km, có chiều rộng 41,5 m.

 

Các dự án khác