Dự án thủy lợi

Cống An Thuận 1

Ngày 11/12/2020, Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh đã hoàn thành thủ tục nghiệm thu tại cảng Xi lanh thủy lực nâng hạ cửa van Công trình Cống An Thuận 1

Xuất xứ:  Hà Lan

Địa điểm : Tỉnh Bến Tre

Hệ thống thủy lực hiện đã được lắp đặt, vận hành nâng hạ thành công

Các dự án khác