Dự án thủy lợi

Cống Bào Chấu

Máy nâng Cống Bào Chấu
Cống Bào Chấu được xây dựng nhằm mục tiêu ngăn mặn, giữ ngọt và tiêu úng, xổ phèn trong mùa mưa, mà khi hoàn thành, các hạng mục của công trình còn đảm đương nhiệm vụ cấp nước mặn, tiêu thoát nước thải phục vụ nuôi tôm trong mùa khô. Công trình Cống Bào Chấu được Công ty TNHH Yến Linh chế tạo và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2016

 

 Thông số chính của hệ thống thủy lực

Xi lanh thủy lực nâng hạ cổng: 320/180x9200mm-MT4

Lực đẩy  120T / 1 xi lanh

Xi lanh thủy lực đóng mở chốt: 100/45x250mm-MP5

Trạm nguồn thủy lực:

- Thùng dầu: 1920 lít

- Động cơ: 30 Kw

- Bơm thủy lực dạng Piston

- Áp làm việc: 199 bar

Các dự án khác