Tin tức

Cống Cầu Xe

Nghiệm thu Thủy Lợi Cống Cầu Xe 

Tháng 02/2017, Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh đã hoàn thành giai đoạn hướng dẫn lắp đặt, vận hành tại công trình - Công trình Thủy lợi Cống Cầu Xe - Hải Dương
Bài viết liên quan