Tin tức

Giao Hàng Bảo Lạc B

Tháng 6 năm 2020, Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh tiến hành giao hàng hệ thủy lực điều khiển xi lanh nâng hạ công trình Thủy điện Bảo Lạc B, và chuyển sang giai đoạn hướng dẫn lắp đặt vận hành, hiệu chỉnh, chuyển giao công nghệ

Bài viết liên quan