Dự án thủy lợi

Hồ Chứa Nước Đăk Pokei

Dự án hồ chứa nước Đăk Pokei có dung tích 8,77 triệu khối, đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp và cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hơn 35.000 nhân khẩu của huyện Kon Rẫy; đồng thời, điều tiết giảm lũ nhẹ cho hạ du, chủ động nguồn nước để chống cháy và bảo vệ rừng thuộc phạm vi lân cận vùng dự án.

Hệ thống thủy lực nâng hạ cửa van xả lũ được Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh chế tạo thành công năm 2022.

Các dự án khác