Dự án thủy lợi

Máy Nâng Nhà Mát

Máy nâng Nhà mát
Công trình Thủy lợi Cống Nhà Mát được Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh chế tạo, cung cấp thiết bị và chạy thử ngiệm thu T5/2015.

 Thông số chính của máy nâng cửa cống

Xi lanh thủy lực nâng hạ cửa: 320/180-7x500mm-MT4 

Lực nâng Max: 100T

Xi lanh thủy lực đóng mở chốt: 100/50x250mm-MP5

Trạm nguồn thủy lực 1050L / 22kW 1450 v/ph

Các dự án khác