Tin tức

Nghiệm Thu Cống Cái Bé

Cống Cái Bé được xây dựng dưới lòng sông Cái Bé, có tổng chiều dài 85 mét, gồm 2 khoang rộng 35 mét/khoang, cao trình ngưỡng -5 mét và âu thuyền rộng 15 mét, cao trình ngưỡng -4 mét. Cống Cái Lớn có khẩu diện lớn nhất Đông Nam Á hiện nay với 470m.

Công ty TNHH Thủy lực Yến linh đã chế tạo thành công và nghiệm thu hệ thống điện thủy lực điều khiển cửa van cống, âu thuyền công trình Cống Cái Bé vào ngày 04/09/2020.

 

Bài viết liên quan