Tin tức

Nghiệm Thu Nậm Hóa 1

Hệ thống nâng hạ cửa van Thủy điện Nậm Hóa 1 được Công ty Thủy lực Yến Linh sản xuất và nghiệm thu vào tháng 4/2020

Hệ thống nâng hạ có thông số như sau:

Hệ thống thủy lực cửa van cung

Xi lanh thủy lực:

320/180-6.800 mm

Trạm nguồn thủy lực: 30kw – 47 cc – 250 bar

Số lượng: 03 cửa

Hệ thống thủy lực cửa nhận nước

Xi lanh thủy lực:

280/180-4.100 mm

Trạm nguồn thủy lực: 11kw – 19 cc – 250 bar

Số lượng: 01 cửa

Bài viết liên quan