Dự án thủy lợi

Trạm Bơm Lê Tính

Hệ thống thủy lực Guồng vớt rác trạm bơm Lê Tính
 

 Hệ thống thủy lực guồng vớt rác bao gồm các phần tử thủy lực sau:

1. Xi lanh thủy lực: đường kính trong:50 mm; đường kính cần:35 mm; Hành trình 800 mm – 10 bộ

2. Xi lanh thủy lực: Đường kính trong:80 mm; đường kính cần:40mm; Hành trình 1600 mm – 10 bộ

3. Trạm nguồn thủy lực: 300 lít; 11 kw - 01 bộ

Các dự án khác