Dự án thủy lợi

Trạm Bơm Vân Đình

Hệ thống thủy lực Guồng Vớt rác cho trạm bơm Vân Đình Xuất xứ: YẾN LINH Kí hiệu: YL-21D-50/35-800 ; YL-21D-80/40-1600; 300 L/ 11Kw 
 

 Hệ thống thủy lực guồng vớt rác bao gồm các phần tử thủy lực sau:

1. Xi lanh thủy lực: đường kính trong:50 mm; đường kính cần:35 mm; Hành trình 800 mm – 10 bộ

2. Xi lanh thủy lực: Đường kính trong:80 mm; đường kính cần:40mm; Hành trình 1600 mm – 10 bộ

3. Trạm nguồn thủy lực: 300 lít; 11 kw - 01 bộ

Các dự án khác