CẦN CHÔNG - PHÓ SINH - THỦ PHÍ

CẦN CHÔNG - PHÓ SINH - THỦ PHÍ

CẦN CHÔNG - PHÓ SINH - THỦ PHÍ

06/17/2020 14:35:00 / Đăng bởi Thủy lực Yến Linh / (0) Bình luận

Ngày 06/05/2017 Hệ thống thủy lực nâng hạ cửa van Công trình Thủy Lợi Cống Cần Chông – Cống Thủ Phí – Cống Phó Sinh đã được vận chuyển và ban giao cho Chủ đầu tư

 

Hệ thống thủy lực Cống Cần Chông có thông số kỹ thuật như sau ạ

Xi lanh thủy lực: 200/125-10.570 MT4+MP5

Xi lanh thủy lực chốt: 80/50-200 MP5

Trạm Nguồn Thủy lực có các thông số kỹ thuật sau:

Thùng dầu: 800 L. Được chế tạo bằng thép không rỉ

Bơm thủy lực: 16cc

Động cơ điện: 7.5 kw

Hệ Thống van điều khiển, phụ kiện đồng bộ

 

Hệ thống thủy lực Cống Phó Sinh có thông số kỹ thuật như sau ạ

Xi lanh thủy lực: 180/110-8.200 MT4+MP5

Xi lanh thủy lực chốt: 63/35-200 MP5

Trạm Nguồn Thủy lực có các thông số kỹ thuật sau:

Thùng dầu: 800 L . Được chế tạo bằng thép không rỉ

Bơm thủy lực: 16cc

Động cơ điện: 7.5 kw

Hệ Thống van điều khiển, phụ kiện đồng bộ

 

Hệ thống thủy lực Cống Thủ Phí có thông số kỹ thuật như sau ạ

Xi lanh thủy lực: 180/125-8.200 MT4+MP5

Xi lanh thủy lực chốt: 100/70-600 MP5

Trạm Nguồn Thủy lực có các thông số kỹ thuật sau:

Thùng dầu: 800 L. Được chế tạo bằng thép không rỉ

Bơm thủy lực: 16cc

Động cơ điện: 7.5 kw

Hệ Thống van điều khiển, phụ kiện đồng bộ