CỐNG BÔNG BÓT - TÂN DINH

CỐNG BÔNG BÓT - TÂN DINH

CỐNG BÔNG BÓT - TÂN DINH

12/06/2019 16:58:33 / Đăng bởi Thủy lực Yến Linh / (0) Bình luận

T10/2019 - Công ty TNHH Thủy Lực Yến Linh bàn giao hệ thống thủy lưc điều khiển cống Bông bót – Tân Dinh thuộc Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long – Dự án: “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long”