CỐNG CÁI BÉ

CỐNG CÁI BÉ

CỐNG CÁI BÉ

11/25/2022 15:20:07 / Đăng bởi Thủy lực Yến Linh / (0) Bình luận

Cùng với người anh “khổng lồ” – cống Cái Lớn, công trình cống Cái Bé là một hợp phần của HTTL Cái Lớn – Cái bé, đây được coi là Công trình cống ngăn sông lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam

Cống Cái Bé xây dựng dưới lòng sông Cái Bé, cách cầu Cái Bé 1,9 km về hướng sông Hậu, rộng 85 m với 1 âu thuyền rộng 15 m