CỐNG CẦU XE

CỐNG CẦU XE

CỐNG CẦU XE

03/24/2017 15:55:00 / Đăng bởi Thủy lực Yến Linh / (0) Bình luận

Nghiệm thu Thủy Lợi Cống Cầu Xe 

Tháng 02/2017, Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh đã hoàn thành giai đoạn hướng dẫn lắp đặt, vận hành tại công trình - Công trình Thủy lợi Cống Cầu Xe - Hải Dương

Gửi bình luận: