Cống Cầu Xe

Cống Cầu Xe

Cống Cầu Xe

3/24/2017 3:55:33 PM / Đăng bởi Thủy lực Yến Linh / (0) Bình luận

Nghiệm thu Thủy Lợi Cống Cầu Xe 

Tháng 02/2017, Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh đã hoàn thành giai đoạn hướng dẫn lắp đặt, vận hành tại công trình - Công trình Thủy lợi Cống Cầu Xe - Hải Dương

Gửi bình luận:

Tin tức mới nhất

Ảnh dự án

Cống Cầu Xe
Thử tải cầu trục
Cống Bào Chấu
Thủy điện Trung thu
Máy nâng Nậm Hóa
Cống Rạch Tranh

Video