GIAO HÀNG BẢO LẠC B

GIAO HÀNG BẢO LẠC B

GIAO HÀNG BẢO LẠC B

06/17/2020 16:17:00 / Đăng bởi Thủy lực Yến Linh / (0) Bình luận

Tháng 6 năm 2020, Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh tiến hành giao hàng hệ thủy lực điều khiển xi lanh nâng hạ công trình Thủy điện Bảo Lạc B, và chuyển sang giai đoạn hướng dẫn lắp đặt vận hành, hiệu chỉnh, chuyển giao công nghệ

Gửi bình luận: