HỘI ĐỒNG - GỐC MÍT

HỘI ĐỒNG - GỐC MÍT

HỘI ĐỒNG - GỐC MÍT

12/13/2022 10:13:00 / Đăng bởi Thủy lực Yến Linh / (0) Bình luận

Hệ thống cống ngăn mặn Nam Kênh Xà No

Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh đã hoàn thành chế tạo, lắp đặt và đưa vào hoạt động hệ thống thủy lực nâng hạ Cống Kênh Hội Đồng – Cống Kênh Gốc Mít. Góp phần tạo nên thành công của dự án Cống ngăn mặn Nam Kênh Xà No. Đây là  Công trình vừa ngăn xâm nhập mặn, kết hợp giữ nước ngọt và phòng chống lũ cho các cánh đồng phía Nam kênh Xà No với tổng diện tích khoảng 20.000ha. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư