THỬ CHỨC NĂNG HỆ CỬA PHẲNG

THỬ CHỨC NĂNG HỆ CỬA PHẲNG

THỬ CHỨC NĂNG HỆ CỬA PHẲNG

12/17/2022 10:14:00 / Đăng bởi Thủy lực Yến Linh / (0) Bình luận

Công ty TNHH Thủy lực Yến Linh Tiến hành thử chức năng hệ thống thủy lực sau khi chế tạo

- Thử chức năng trạm nguồn thủy lực

- Thử chức năng chống rơi cụm van

- Thử chức năng đồng tốc của hệ thống

- Thử áp suất hệ thống.....

 

 

Gửi bình luận: