THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

03/24/2017 15:46:00 / Đăng bởi Thủy lực Yến Linh / (0) Bình luận

Nhà máy thủy điện Lai Châu phát điện tổ máy sô 2

Sáng 20/6, Tổ máy số 2 có công suất 400 MW của Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã chính thức phát điện và hoà điện lần đầu thành công vào lưới điện Quốc gia. Trong quá trình hòa điện lần đầu này, Tổ máy số 2 đã phát điện đạt 100% công suất.

Gửi bình luận: