TRẠM BƠM LÊ TÍNH

TRẠM BƠM LÊ TÍNH

TRẠM BƠM LÊ TÍNH

03/03/2017 11:59:00 / Đăng bởi Thủy lực Yến Linh / (0) Bình luận

Hệ thống thủy lực Guồng vớt rác trạm bơm Lê Tính
 

 Hệ thống thủy lực guồng vớt rác bao gồm các phần tử thủy lực sau:

1. Xi lanh thủy lực: đường kính trong:50 mm; đường kính cần:35 mm; Hành trình 800 mm – 10 bộ

2. Xi lanh thủy lực: Đường kính trong:80 mm; đường kính cần:40mm; Hành trình 1600 mm – 10 bộ

3. Trạm nguồn thủy lực: 300 lít; 11 kw - 01 bộ